• ZVEME VÁS NA ŠPRTEC - OREL CUP

    ZVEME VÁS NA ŠPRTEC - OREL CUP

  • ZVEME VÁS NA ŠACHOVÝ TURNAJ

    ZVEME VÁS NA ŠACHOVÝ TURNAJ

  • ZVEME VÁS NA JARNÍ TURNAJ DĚTÍ A MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISU

    ZVEME VÁS NA JARNÍ TURNAJ DĚTÍ A MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISU

JEDNOTA OREL BRNO-BOHUNICE

Orel je občanské sdružení provozující sportovní, kulturní a duchovní činnost všech věkových kategorií.

Hlavní skupinou, kterou chceme a budeme oslovovat jsou děti a mládež. Snažíme se o harmonický rozvoj člověka, založený na hodnotách křesťanství. Nabízíme sport pro všechny, orientovaný na radost ze hry, v duchu fair-play. Tedy hlavně těm, kteří nechtějí nebo nemohou provozovat sport na výkonnostní úrovni. Navštěvováním více kroužků získávají děti pohybovou všestrannost.

 

Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny.

Cílem Orla je výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. 
Cílem Orla není vychovávat mistry světa, našim cílem je věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka - sportu, který je férový, ohlíží se na soupeře i spoluhráče. 
Orel celou svojí činností chce dávat sportu smysl. V tom mu pomáhají pevné základy, které mu poskytují křesťanské hodnoty a celá historie jeho činnosti. 

 

  

 

 

 

 

KALENDÁŘ STARÝ

Rozvrh tělocvičen

velká tělocvična

 

15               

 16              

 17

 18

 19               

 20                

 21              

Po

 

STOL. TENIS

žáci + junioři

STOLNÍ TENIS

muži

SPORT. HRY

ženy

 

 

Út

 

STOL. TENIS

žáci + junioři

NOHEJBAL

muži

FLORBAL

mix 

VOLEJBAL "A"

mix

St

CVČ

nájem 

FLORBAL

mladší žáci

FLORBAL

dorostenci, ženy

VOLEJBAL "B"

mix

 

Čt

FLORBAL

elévové

FLORBAL 

přípravka

 FLORBAL

nájem

 

 

 

 

 

STOLNÍ TENIS

muži

  STOLNÍ TENIS

mix

 

So

 

  

  

  

  

  

  

Ne

 

 

KOPANÁ

nájem

 

MÍČOVÉ HRY

muži

 MÍČOVÉ HRY 

                       

Mimo to:

malá tělocvična

 

 16              

 17              

 18              

 19             

 20             

 21             

Po

 

 

 

 

 

KALANETIKA

 

 

Út

 

FOLKLOR

děti

 

REHABILITACE

BOHUNICKÁ CHASA

tance

St

Nájem

 

 

 

 

Čt

FLORBAL 

 přípravka

 STOLNÍ HOKEJ

žáci

 

 

 

 

 

 

 

 

So

 

 

 

 

 

 

Ne

 

 

BOHUNICKÁ CHASA

tance

 

 

                 

Středa : 17,00 - 18,30 hod. herna Šachy

 

KONTAKTY

Kontakty

Sídlo
Orel jednota Brno-Bohunice
 (mapka)
Hraničky 5, 625 00  Brno
e-mail: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČO: 653 50 057

 Nové bankovní spojení Raiffeisenbank, číslo účtu: 653500571/5500

 Bankovní spojení ČSOB, číslo účtu: 170111010/0300


Rada jednoty

 

Starosta jednoty
Václav Zavadil
+420 773 663 458
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Místostarosta jednoty, předseda TVR
Václav Duda

 

Sekretář jednoty a ekonom
Andrea Demelová

 

  

 

Členka rady
Nataša Hubatková

 

Členka rady
Marie Dudová

 

Členka rady
Marta Veselská

 

 

 

Člen rady
Michal Franěk

  

 

 Člen rady

Ivan Jedlička

 

 

 

 

 

 

 

Správce orlovny                

 

 

 

Martin Vrána
+420 731 265 670

 

 

 

NĚCO Z HISTORIE

1919-1968

21.11.1919
vzniká orelská jednota v Bohunicích. Prvním starostou se stává Tomáš Jaroš.

1926
jednota zakupuje za vydatné podpory svých členů a s finanční výpomocí starobrněnského kláštera v roce  pozemek na stavbu katolického domu – orlovny na Hraničkách č.5.

1929
probíhá vlastní stavba nákladem 105 tisíc Kč.

1.6.1930 
orlovna byla slavnostně posvěcena za účasti ministra dr. Jana Šrámka, pozdějšího známého politika a předána „Jednotě československého orla v Bohunicích“, jak zněl její nový název.

1934
byla provedena přístavba a ve velkém sále zbudováno nové jeviště. Členové se zúčastňovali sportovních soutěží v moravském regionu i místních oslav a kulturních událostí v obci.

1942
Činnost Orla úředně zastavila mnichovská zrada, ale příslušníci jednoty se účastnili aktivního odboje v podzemním hnutí skupiny generála Luži.

17.6.1945
K obnovení činnosti jednoty dochází po II. světové válce pod vedením starosty br. Rudolfa Jaroše.

 

22.12.1945
Zemský národní výbor oficiálně povoluje činnost Orla.

1947
Nejvýznamnější akcí této doby, kde se členové prezentovali, bylo odhalení znovupostaveného pomníku presidenta T. G. Masaryka. Byla předvedena ukázka s puškami „Hoši od Zborova“, stejně jako v r. 1937 při prvním odhalení pomníku. Oblíbená byla též veřejná cvičení žactva a dorostu pořádaná i dalšími jednotami župy.

1948
Po únorových událostech došlo v našem státě ke „sjednocování“ tělovýchovy a zákazu činnosti Orla.

1950
Budova orlovny přechází pod Československou obec sokolskou

1954
Budova orlovny přechází pod TJ Tatran Bohunice. Orelský prapor uschoval poslední náčelník jednoty br. Ladislav Kříž do bohunické kapličky na půdu, kde 20 let odpočíval.

1968 - 2004

21. 5. 1968
byl učiněn další pokus o obnovení činnosti. „Přípravný výbor jednoty Čs.orla Bohunice – Starý Lískovec“ dává na MěNV Brno žádost, která je však pro údajné nedodání potřebných náležitostí zamítnuta. Je výslovně připomenuto, že „organizace není oprávněna vyvíjet jakoukoli činnost“. Přesto se členové ještě celý rok scházeli a náš prapor hrdě vlál. a to při vítání otce biskupa Karla Skoupého při jeho návratu do úřadu na Petrov. Poté byl prapor opět uschován do kaple. Čekalo nás opět 20 let temna. Budova orlovny postupně mění majitele i účel využití. Střídají se MNV Bohunice, ONV Brno I., OKVS Brno I. Provozovalo se zde i kino a knihovna Jiřího Mahena. V řádném používání byla do roku 1986, kdy došlo k poruše topení a orlovna byla od té doby pustošena. Též prapor čekal smutný osud. Při dostavbě bohunického sídliště a zbourání střední části staré zástavby došlo kolem roku 1988 k vykradení bohunické kaple. Samozřejmě zmizel i náš prapor. Bohužel nenávratně a navíc nejsou ani záznamy, jak vypadal.

1990
Ustanovením přípravného výboru nástává poslední, a věřme že i definitivní, obnovení činnosti bohunické jednoty. Tato skutečnost je oznámena na ONV Brno I. dne 12. 2. 1990.

19.10.1990
ustavující schůze jednoty volí za starostu br. Josefa Štěpána.

2.11.1990
jednota je zaregistrována na Ústředí Orla.
V roce 1990 se též, hlavně díky obětavosti a nezměrnému úsilí bratra Karla Procházky, podařilo navrátit orlovnu zpět do majetku Orla. Investice z Ústředí stačila na postupné zprovoznění malé tělocvičny, kanceláří v poschodí a sociálního zařízení. Tyto práce řídil ing. Stanislav Juránek ml., nynější hejtman Jihomoravského kraje. Stěžejním problémem, který musel tehdejší starosta br. Stanislav Juránek st. řešit, byl nedostatek financí, díky němuž hlavně zadní část orlovny chátrala.

1992 
začátek doposud trvající a plodné spolupráce mezi Městskou částí Brno-Bohunice a naší jednotou. Díky rozhodnutí zastupitelstva byla opravena, mnohými již odepisovaná, zmíněná bohunická kaple sv. Cyrila a Metoděje. Její otevření slavnostní mší 5. července zapadalo do programu mladých hodů, které naše jednota pořádala. Sportovní, zpočátku nevýraznou činnost tvořily oddíly částečně i netradiční. Moderní gymnastika, stolní hokej, stolní tenis a cvičení dětí. Ty postupně přivedl do jednoty další starosta, br. Jiří Chaloupka, který byl později zvolen i starostou župy Sušilovy.

1997
počátek nové epochy v historii jednoty. Ta pořádá na podzim, opět ve spolupráci s městskou částí, oslavy 760. výročí od první zmínky o Bohunicích. Spočívají v zorganizování silničního běhu všech kategorií starou i novou zástavbou a prvního ročníku svatováclavských hodů. Během několika let se vytváří silný kolektiv

prosinec 2000
začíná generální rekonstrukce velkého sálu, přilehlých a sklepních prostor

 

podzim 2001
otevření velké tělocvičny

Již pod vedením nové rady jednoty, rapidně narůstá počet oddílů i členů. Nyní jich máme téměř 360, z toho do 18 let více než 200. Uřídit provoz, ve všední dny permanentně obsazené orlovny a zabezpečit činnost oddílů je věc, hlavně časově, velmi náročná. Snaží se o to devítičlenná rada, mnoho vedoucích a pomocníků, pro které je hlavní odměnou dobrý pocit z dosažených výsledků. A ty přicházejí. Nejen umístěním v župních i ústředních akcích, ale i ohlasem na akce pořádané námi, i pro širokou veřejnost a hlavně mládež. Jsou to například ples, masopustní průvod, dětský karneval, slet čarodějnic, hody, zábavy, poutě, závody kol a koloběžek, den dětí, modelářská soutěž, otevřené sportovní turnaje, atd. Každý rok se účastníme téměř 40ti akcí a sami jich přes 20 pořádáme.

2003
Posvěcení nového praporu naší jednoty. Tím se splnil sen mnoha našich členů. Doufáme, že nám bude dopřáno nést ho hrdě vztyčený a že prosba na něm vyšitá a směřující k našim patronům, bude i nadále vyslyšena.

2004 
přestavba půdní části orlovny.