Hody 2015

Tradiční Svatováclavské hody letos proběhly v sobotu 26.9.2015 a jako obvykle velký podíl na jejich organizaci měla Bohunická chasa jeden z oddílu místní orelské jednoty. Letošní hody měly klasický scénář zahrnující folklorní vystoupení, soutěž pro diváky, vystoupení mužáckého pěveckého sboru Malina z malebné moravské obce Kozojídky a závěrečný průvod Bohunicemi zakončený písní a tanci před budovou orlovny na ulici Hraničky. V průvodu zazněly lidové písně za doprovodu dechové kapely Rakvická osma. Devatenácté bohunické hody v úvodu požehnal a víno posvětil otec Pavel Kopecký předseda Duchovní rady Orla. Hodové právo předal osobně starosta MČ Brno-Bohunice Ing. Antonín Crha.

Novinkou bohunických hodů byla skutečnost, že poprvé proběhly na nově zrekonstruovaném náměstí před bohunickou radnicí což přidalo hodům na jejich slavnostnějším rázu. Další novinkou bylo vystoupení našeho dětského folklorního souboru Chasička pod vedením Nataši Hubatkové a Tomáše Staňka s pásmem dětských písní a tanců, které mělo u diváků velký ohlas. Bohunická chasa poprvé uvedla tanec Mazurka, který sestavila a trpělivě nás naučila Miluška Součková. Tance a písně Bohunické chasy doprovázela cimbálová muzika pod vedením Vlasty Zdražila. V rámci hodů byly slavnostně uvedeny do provozu nové hodiny, které osobně spustil jejich realizátor Josef Musil.

V závěru bych chtěl poděkovat všem účastníkům, organizátorům i pomocníkům za zdařilý průběh 19. Svatováclavských hodů a již nyní Vás chtěl pozvat na jubilejní 20. Svatováclavské hody v roce 2016. Fotogalerii s akce si prohlédněte zde.

                                                                                                                                                                     Václav Duda