JAK SE STÁT ČLENEM ORLA

Jak se stát členem Orla

1. krok:
Vyplň přihlášku - formulář ke stažení zde

2.krok:
odevzdej přihlášku s fotkou vedoucímu vybraného oddílu

3. krok:
zaplať příspěvek vedoucímu oddílu. 

Tak hodně radosti s Orlem.

    


 

Roční příspěvky :             (platí vždy na kalendářní rok 1.1. - 31.12.)

Děti do 18 let  a studenti   400,-Kč      (18 let včetně a mladší, starší studenti doloží potvrzení o studiu)

Všichni starší 19ti let       1000,-Kč    (19 let a starší)

Důchodci                         500,-Kč

Neaktivní členi                  200,-Kč

Kalanetika, rehab. cvičení - cvičení jen v jednom oddíle   800,-Kč       

Stolní tenis pondělní – muži    1300,-Kč

Stolní tenis páteční - ženy       1200,-Kč       

Kuželky, muži OFL nevyužívající orlovnu 500,-Kč

Bohunická chasa    1000,-Kč

Účast člena ve více oddílech: základní platba za nejdražší oddíl

plus platba za další oddíl působící v malé tělocvičně 200,-Kč

                                                     ve velké tělocvičně 300,-Kč

Mládež do 18 let včetně za každý další oddíl 100,-Kč

Poplatky za využití orlovny :

Neaktivní členi                    40,-Kč / hod

Nečleni                            100,-Kč / hod

Přihlášení nového člena v období:

1.1. - 31.5. - celý roční příspěvek

1.6. - 30.9. - poloviční

1.10. - 15.11. - 25 %