O NÁS

Orel je občanské sdružení provozující sportovní, kulturní a duchovní činnost všech věkových kategorií. Je členem Všesportovního kolegia České republiky, členem Unie sportu a turistiky pro všechny a zakládajícím členem mezinárodní organizace FICEP. Hlavní skupinou, kterou chceme a budeme oslovovat jsou děti a mládež. Snažíme se o harmonický rozvoj člověka, založený na hodnotách křesťanství. Víme, že působíme ve společnosti, která se vyznačuje značnými rozdíly v přístupu ke sportu a tělovýchově. Nabízíme sport pro všechny, orientovaný na radost ze hry, v duchu fair-play. Tedy hlavně těm, kteří nechtějí nebo nemohou provozovat sport na výkonnostní úrovni. Navštěvováním více kroužků získávají děti pohybovou všestrannost.
Bohunická Orelská jednota se svými více než 250 členy je jednou z největších a nejaktivnějších v ČR. Činnost oddílů je částečně dotována MČ Brno-Bohunice, MmB a MŠMT. Spolupracujeme se ZŠ Arménská, ZŠ Vedlejší, s Tatranem Bohunice a SDH Bohunice. Všichni funkcionáři a vedoucí oddílů vykonávají svoji činnost zcela zdarma, a proto vítáme každého ochotného dobrovolníka, který by nám byl ochoten pomoci. Většina našich pravidelných aktivit probíhá v naší Orlovně na ulici Hraničky č.5.
Naše oddíly provozují tyto sporty: florbal, kopaná, míčové hry, sportovní hry, nohejbal, volejbal, vybíjená, stolní hokej, stolní tenis, líný tenis, kalanetika, kuželky, košíková, šachy.
Mimo tyto pravidelné aktivity se naše jednota zúčastňuje, popř. pořádá, župní, ústřední a celorepublikové přebory. Obsazujeme i sporty, které pravidelně neprovozujeme, a přesto v nich zaujímáme medailové místa - atletika, plavání, silniční i přespolní běhy, běh na lyžích, vybíjená, přehazovaná, minigolf.
Mimo tyto akce přístupné pouze členům Orla, pořádáme tradiční, úspěšné akce pro veřejnost jako jsou Koloběžkové závody, Svatováclavské hody, Vánoční turnaj ve stolním tenisu dětí a mládeže, Dětský maškarní karneval, Masopustní průvod masek, Den dětí a další. Více informací najdete v sekci Kalendář akcí.
Členské příspěvky na kalendářní rok 2016 jsou stanoveny na 400,- Kč pro děti, mládež do 18 let a studenty. Dospělí patí čenský příspěvek v rozmezí 800,- Kč až 1300,- Kč podle oddílu. Informace o naší jednotě najdete rovněž ve vývěskách na orlovně, ul.Hraničky a v tabáku Juras naproti Albertovi, ul.Dlouhá. Informace o akcích bývají i na zastávkách tramvají Osová, Švermova, Běloruská a v obchodě U Betášů, ul.Lány.